Sänker dina taxikostnader
« Tillbaka

Nyhetsbrev Mars 2016


Efter en utmanande start av det nya ramavtalet för Mycab under hösten, närmar sig nu våren och en framöver ljusare tillvaro. Vi räknar med att komma ut med nyhetsbrev kvartalsvis framöver.

En kort summering nedan, och status nu, framöver, inom de viktigaste områdena:

1. Fakturering

Fakturering har under hösten skett via pappersfaktura, detta är nu succesivt utbytt för de flesta myndigheter till resekonto fakturering. Detta gäller för samtliga bokningar som sker via vårt nya bokningssystem, www.mycabtravel.com , som implementeras fullt ut nu under våren, kan dock användas redan idag, se nedan. Redan nu styrs fakturering till resekonto för callcenterbokningar och webbokningar via www.mycabtravel.com samt för resebyrå bokningar , se nedan punkt 5. Bokningar som sker via gamla bokningssystemet www.mycab.se stöds normalt inte av resekontofakturering. En del myndigheter har drabbats av en bugg i överföringar till Diners i slutet av Januari, denna bugg är identifierad och korrigerad men har för de drabbade orsakat administrativt merarbete, vilket givetvis vi beklagar. Om ni som myndighet har frågor om detta kontakta i fösta hand support tel 0771-509900 eller via mail support-(_sm3Remove)-_-(_a)-_mycabtravel-(d_)-_se.

2. Bokning

Bokning sker via www.mycabtravel.com genom att logga in med användarnamn och lösenord. Det är samma inloggningsuppgifter som tidigare för er som använt www.mycab.se. Profilerna fungerar också för bokning via callcenter med angivande av ert användare-id, tel 0771-555666. www.mycab.se fungerar ytterligare en tid för bokning, men kommer sedan avvecklas. Profilernas lösenord på www.mycabtravel.com behöver uppdateras senare under våren, via länk, och i samband med det kommer vi avveckla den gamla bokningssidan (www.mycab.se.). Vi lägger då det är dags, ut hänvisningar på MPSS hemsida, www.mpss.se, och under en övergångsperiod hänvisning/länk från gamla bokningssidan. Den nya sidan kommer under våren att få en svensk version.

3. Support

För att förbättra tillgängligheten kommer supportnumret 0771-555666 hädanefter vara enbart för bokningar/eftersök av bil/ avbokningar, dvs allt som har med själva köruppdraget att göra. Övrig support; ekonomifrågor, reklamationer och övriga ärenden hanteras via en ny supportkanal som nås via support-(_sm3Remove)-_-(_a)-_mycabtravel-(d_)-_se och/eller telefon 0771-509900. Reklamationer kan också inrapporteras via formulär på www.mpss.se, se ruta till höger eller skicka direkt till support-(_sm3Remove)-_-(_a)-_mycabtravel-(d_)-_se Glöm ej att fylla i bokningsnummer, sträcka , datum och orsak för snabbare hantering. Nya användare, under förutsättning att er myndighet är registrerad och konto uppsatt vg använd bifogade länk eller följ intern instruktion inom er myndighet.

http://www.mpss.se/profiler/ramavtalskund.aspx

4. Täckning/taxibolag

I samband med implementering till det nya taxiavtalet byttes tidigare huvudleverantör Sverigetaxi ut mot SVEA Taxiallians samt att ett stort antal orter behövts kompletteras då forna Sverigetaxibolag initialt i höstas avslutade sitt engagemang för att köra inom statliga ramavtalet. Nu är vi nästan i mål, genom ett aktivt arbete tillsammans med SVEA under hösten/vintern att återkontraktera och upprätta nya samarbeten, dvs vi har täckning från Norr till Söder med endast ett fåtal s.k. vita fläckar. En annan utmaning kopplad till täckning är att implementera nya system som säkerställer att alla olika köruppdrag oavsett bokningskanal hanteras av utförande taxibolag med korrekt information, detta arbete pågår fortlöpande men de största utmaningarna ligger nu bakom oss. Under Mars/April räknar vi med att de sista pusselbitarna är på plats.

5. Nyheter under våren 2016

- Resebyråbokningar kommer nu succesivt implementeras, den största utmaningen här har varit alla tester för att säkerställa att alla olika involverade system hanterar information korrekt, detta arbete är hos ett flertal större resebyråkedjor avklarat, så nu börjar den faktiska implementeringen, hör av er så får ni status på just er resebyråkoppling.

- Tågtaxi till avtalspris, detta kommer nu under våren äntligen bli bokningsbart via alla kanaler. Introduceras enligt plan under första veckan i april (kan fortfarande ske via gamla systemet därav att vi inte stänger ner detta ännu)

- APP, av många efterlängtad bokningskanal implementeras under/vår sommar och gäller bokningar utanför resebyrån.

- Delad bil, är inte kravsatt i ramavtalet men införs succesivt under våren, redan nu är ett antal orter ute i landet bokningsbara med delad eller samplanerad bil. Vårt koncept bygger på att delad bil hanteras systemmässigt och att man precis som med egen bil möts med namnskylt på flygplatsen.

6. Sammanfattning

Trots de utmaningar som varit ser vi nu fram emot en betydligt ljusare vår med många nyheter och hoppas om ert fortsatta förtroende och tack för visat tålamod efter en milt sagt turbulent inledning av det nya taxiavtalet.

Mvh
Bengt Hellqvist och kollegor inom Mycab

Nya användare: (under förutsättning att myndigheten är registrerad och uppsatt) Använd följande länk: http://www.mpss.se/profiler/ramavtalskund.aspx, eller angiven rutin på ert eget intranät.
Bokning: 0771-55566
Support: 0771-509900, support-(_sm3Remove)-_-(_a)-_mycabtravel-(d_)-_se
Övergripande Avtalsfrågor: 08-50568745


Ladda ner nyhetsbrevet som pdf